Aktywny uczestnik życia społecznego i kulturalnego szkoły, główny technik projektu „Telewizyjny Cooltywator Możliwości” realizowanego przez Fundację Smak Sukcesu w latach 2011-2012 oraz innych przedsięwzięć szkolnych, wzorowy kolega. Stypendium przyznano za mrówczą pracę nad rozwojem własnego potencjału, za ciekawość świata, otwartoś�� oraz wielką ����������������������������������������������������������������������������������yczliwoś��������������������������������������������������.

 

Borkowski Wojciech