Dolnośląski Festiwal Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu  i październiku przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata

W zamierzeniach Festiwal Nauki ma być wielką „pigułką edukacyjną” – w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

Dzień Kariery

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Chojnowie informuje, że w dniu 24 marca 2017 r. od godz. 9.45 do 11.30 w naszej szkole zorganizowany będzie Dzień Kariery dla uczniów klas trzecich.
W tym dniu przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych będą mieli okazję zaprezentować swoją ofertę edukacyjną i zachęcić uczniów naszego gimnazjum do wyboru ich szkoły.
Zapewniamy organizację stoiska (stolik, krzesła), prosimy o przywiezienie przedłużaczy.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod numerem telefonu 768 188 332 lub na adres e-mail jadwigapaszkowska@wp.pl

Z poważaniem

J. Paszkowska- doradca zawodowy.

Marta Zatwarnicka laureatką „zDOLNEGO ŚLĄZAKA”

UCZENNICA GIMNAZJUM NR 1 LAUREATKĄ KONKURSU
,,zDOLNY ŚLĄZAK GIMNAZJALISTA”!!!

Z dumą informujemy, że Marta Zatwarnicka, uczennica kl. III d Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie, została laureatką XVI Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego ,,zDolny Ślązak Gimnazjalista” w roku szkolnym 2016/2017.
Olimpiada składała się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. Miała ona na celu: doskonalenie głównych kompetencji polonistycznych uczniów, uwzględnionych w podstawie programowej: słuchania i mówienia, pisania, czytania i odbioru tekstów kultury; rozwijanie zainteresowań kulturą i literaturą; doskonalenie umiejętności interpretowania i analizowania różnych tekstów kultury; doskonalenie umiejętności planowania wypowiedzi pisemnej i ustnej; rozwijanie wyobraźni i zdolności literackich; kształcenie umiejętności prezentowania własnych opinii i sądów na tematy związane z kulturą i literaturą; przygotowanie do samokształcenia i samooceny oraz kształtowanie tożsamości lokalnej młodych Dolnoślązaków.
Etap finałowy konkursu odbył się w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i został podzielony na dwie części: pisemną ( 12.01.17 r. ) oraz ustną ( 9.02.17 r. ). Spośród 56 uczestników części I, do części II zakwalifikowało się ogółem 29 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty. W rezultacie laureatami ,,zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty” w roku szkolnym 2016/2017 zostały 24 osoby, wśród których znalazła się również uczennica naszej szkoły- Marta Zatwarnicka!!!
Warto dodać, że to nie jedyny sukces Marty w tym roku szkolnym. W I półroczu zdobyła ona Tytuł ,,Mistrza Ortografii” w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Utalentowanej i pracowitej gimnazjalistce serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć!!!
Wyrazy uznania należą się również Rodzicom Marty i Paniom polonistkom: Monice Inglot z Gimnazjum nr 1 , pod kierunkiem której uczennica kl. III d przygotowywała się do udziału w konkursie, oraz Małgorzacie Szczepanowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie.
Ponadto dziękujemy wszystkich Osobom, które kibicowały Marcie i na różne sposoby wspierały ją w drodze do sukcesu!!! : )

Równe szanse

Burmistrz miasta Chojnowa Jan Serkies i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali umowę w ramach projektu „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Chojnowie”. Wartość projektu to blisko 450 tys. złotych – zostanie on sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Ślaska na lata 2014-2020.

Rozpoczęty projekt trwać będzie do końca czerwca 2017 roku. Jego celem jest dostęp do wysokiej jakości edukacji, poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych u 218 dziewczynek i 219 chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. Łącznie projektem objęto 437 uczniów i 43 nauczycieli.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i zajęcia wyrównujące dla uczniów mających problemy z opanowaniem wiedzy. Twórcy projektu zaplanowali również zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas najstarszych w Gimnazjum.

Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone za pomocą nowoczesnych technik nauczania TIK i metodą eksperymentu. W projekcie przewiduje się zakup platformy edukacyjnej i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Szczególny nacisk kładziony będzie na przedmioty ścisłe i języki obce. Zakłada się, że realizacja projektu przyczyni się do podniesienia wiedzy uczniów i złagodzenia deficytów u uczniów wymagających wyrównania kompetencji naukowych. Na projekcie skorzystają również nauczyciele, którzy nabędą umiejętności z zakresu posługiwania się TIK w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji. Realizacja projektu przyczyni się do odpowiedniego przygotowania nauczycieli do dokonywania diagnoz potrzeb uczniów oraz przygotowania dla nich indywidualnie dobranych metod nauczania.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Finalistka zDolnego Ślązaka

Mamy dla Was fantastyczną wiadomość.
Uczennica klasy 3d, Marta Zatwarnicka została  finalistką konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista – blok humanistyczny: przedmiot – język polski w roku szkolnym 2016/2017.
Serdeczne gratulacje – jesteśmy dumni z Marty i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

Konkurs AIDS

Tradycją Naszego Gimnazjum jest odbywający się co roku konkurs z zakresu profilaktyki AIDS.
W ostatnim dniu listopada, tuż przed Światowym Dniem Walki z AIDS, 39 uczniów szkoły przystąpiło do współzawodnictwa w dwóch formach konkursu – w konkursie plastycznym pt. „Narkotyki a AIDS” oraz w konkursie wiedzy o tej chorobie.
Do konkursu plastycznego zgłoszonych zostało 11 prac. Cztery z nich okazały się wyjątkowe i warte nagrodzenia oraz wyeksponowania w holu szkoły.
Tegoroczny konkurs z zakresu wiedzy o AIDS był wyjątkowo zacięty. Ponieważ kilkoro uczniów prezentowało bardzo wyrównany poziom, o kolejności na podium zadecydowały pojedyncze punkty.
Nad prawidłowym przebiegiem konkurs czuwało dość liczne w tym roku jury w składzie: Pani Bożena Pawłowska – pielęgniarka szkolna, Pani Barbara Kułacz – przełożona pielęgniarek z Przychodni Rejonowej w Chojnowie, Pani Katarzyna Łochocka oraz Walentyna Attinger – ze stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz Pani Bożena Zawadzka – pedagog szkolny
Już wkrótce poznacie nazwiska 7 szczęśliwców, którzy zajęli cztery pierwsze lokaty.

konkurs AIDS

konkurs AIDS

konkurs AIDS

konkurs AIDS

Sukcesy naszych uczniów

UWAGA!!! UWAGA!!!
Mamy do przekazania trzy miłe wiadomości, a mianowicie:
Uczennica klasy III d Marta Zatwarnicka zajęła X miejsce w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej, zdobywając tym samym kolejny już Tytuł ,,Mistrza Ortografii”!!!
Miło nam również poinformować, że Magdalena Chadała z kl. III d zajęła zaszczytne III miejsce w konkursie literackim ,,Miedziowe bajanie” w kategorii ,,gimnazja”. Jego organizatorem była ,,Gazeta Lubuska” przy współpracy z KGHM Polska Miedź.

Warto dodać, że Kapituła Konkursu wyłoniła zwycięzców z ponad 300 prac nadesłanych z różnych zakątków woj. lubuskiego i dolnośląskiego!!!
Wśród członków Jury znaleźli się między innymi: dyrektor Departamentu Komunikacji i CSR KGHM Polska Miedź, przedstawiciel ,,Gazety Lubuskiej”, pisarz dla dzieci i młodzieży, autor scenariuszy radiowych i teatralnych, wydawca kwartalnika lubuskiego pisma literacko-kulturalnego z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Norwida w Zielonej Górze.

Praca Magdy, zatytułowana „Bajka o KGHM-skich skalniakach” zostanie opublikowana w specjalnym serwisie poświęconym konkursowi. Dodatkowo, oprócz cennej nagrody rzeczowej, uczennica kl. III d otrzyma zaproszenie do Wydziału Metali Szlachetnych na Oddziale Huta Miedzi „Głogów” KGHM Polska Miedź S.A. , gdzie będzie miała niepowtarzalną okazję na poznanie tajników wytapiania metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro!!!

Uczeń klasy IIId Gimnazjum nr 1 Dawid Laskowski został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MULTITEST’2016 uzyskując 7 miejsce w Polsce.
Konkurs zorganizowany został przez Centrum Edukacji Szkolnej, w tym roku wzięło w nim udział ponad 2000 gimnazjalistów z całej Polski.
Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwia trening i rozwój logicznego myślenia.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniom klasy III d serdecznie gratulujemy!!! : )

sukcesy

Obóz naukowy Jedynki – dzień pierwszy

7 listopada 2016

Pod budynek Gimnazjum nr 1 w Chojnowie zajechały dwa autokary. Przed szkołą spora grupa uczniów, rodziców, nauczycieli. Na chodniku leżą wypełnione plecaki, walizki. Wesołe zamieszanie, radosny gwar. To znak, że czas wyruszyć na coroczny Obóz Naukowy Jedynki. Prawie stu uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich pośpiesznie żegna się z rodzicami, a myśli przekierowuje na zajęcie jak najlepszych miejsc w autobusie. Wszyscy już siedzą. Pani wicedyrektor Magdalena Czapska informuje, że na czas obozu nie ma podziału na klasy, tylko na cztery grupy: żółtą, zieloną, czerwoną, niebieską. Pan Andrzej Tracz uwiecznia wszystko na kamerze, jak przystało na koordynatora naszej szkolnej TV. Autokary ruszają. Złotoryja, Świerzawa, podjazd na Kapelę (niektórzy w tym momencie przekonali się, że słodkie śniadanie nie służy komfortowi podróży…), Jelenia Góra, Szklarska Poręba. Autokary zatrzymują się pod Ośrodkiem Wczasów Dziecięcych. Witają nas chłód i deszcz oraz serdeczni wychowawcy z ośrodka. Tu dołącza do nas 16-osobowa grupa uczniów z czeskiego miasta Mnichowo Hradiste. Mamy dwie godziny na rozlokowanie się w pokojach, nacieszenie towarzystwem kolegów i koleżanek, zapoznanie z nowym otoczeniem. Teraz czas na obiad i pierwsze na obozie zajęcia. Pani od fizyki Iwona Majerowska nadzoruje budowę katapult. Panie polonistki Ewa Wołoszyn i Klaudia Dominiak zapoznają uczniów z legendami o Golemie i Szklanej Pani oraz przygotowują ich inscenizacje. Pani Magdalena Czapska prowadzi zajęcia z języka angielskiego. Po nauce czas na spacer do centrum Szklarskiej Poręby na zakupy pamiątek i drobnych przekąsek. Wszyscy wracają na kolację. Wieczorem grupy zmagają się ze sobą w konkurencjach sportowych przygotowanych przez pana Andrzeja Tracza. Przeciąganie liny, wyścigi, biegi z przeszkodami – grupy dają z siebie wszystko, słychać doping, śmiech. Pani Izabela Giersok skrupulatnie notuje punkty zdobywane przez poszczególne zespoły. Koniec zajęć i zmagań na dziś. Wszyscy udają się na zasłużony odpoczynek do Płomyka, Iskry i Wulkana.

Zdolny Ślązak Gimnazjalista

A teraz kolejne miłe informacje z naszej szkoły. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Marta Zatwarnicka i Dawid Laskowski, uczniowie klasy III D zakwalifikowali się do etapu powiatowego konkursu „Zdolny Ślązak” w bloku matematycznym. Marta będzie reprezentować nasze gimnazjum również w bloku przyrodniczym i  humanistycznym.
Śpieszymy też donieść, że kolejne uczennice klasy 3D – Jagoda Jadach i Julia Zawadzka dołączyły do grona uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego konkursu „Zdolny Ślązak Gimnazjalista” – tym razem z języka angielskiego.
Serdecznie gratulujemy  i mocno trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

American Corner

27 października  uczniowie klasy 3d wraz z nauczycielem języka angielskiego, panią wicedyrektor Magdą Czapską,  odwiedzili stolicę Dolnego Śląska.  Zostali zaproszeni na prelekcję do wrocławskiego American Corner prowadzoną przez Konsula Ameryki w Warszawie Chrisa Midurę (Counselor for Public Affairs, U.S. Embassy Warsaw). Wykład dotyczył strategii politycznych aktualnych kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz ogólnych zasad elekcji na to stanowisko. Prezentacja była prowadzona w języku angielskim. Uczniowie byli bardzo zainteresowani .Zaciekawieni uczestnicy spotkania zadawali wiele  pytań. Dzięki ciekawej prelekcji gimnazjaliści zainteresowali się trudnym politycznymtematem i poczuli się obywatelami świata.Czekamy na kolejne inspirujące wycieczki.

Daria O.