Elżbieta Fałat

Dyrektor szkoły
tel: 768188332
sekretariat@gim1chojnow.pl

Magdalena Czapska

Wicedyrektor szkoły
tel: 768188332
sekretariat@gim1chojnow.pl