Ewelina Grzanka jest pierwszą stypendystką Fundacji SMAK SUKCESU.
Uczęszcza do klasy IIIa Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie. W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego osiągnęła średnią ocen 5,08, wzorowe zachowanie i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu historycznego zDolny Ślązak.
To ostatnie osiągnięcie jest właśnie warunkiem, jaki muszą spełni������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ uczniowie naszego Gimnazjum, aby uzyskać stypendium.

Ewelina Grzanka