Informacje dla rodziców

Info3

Prosimy o zapoznanie się z nowymi informacjami dla rodziców i uczniów dotyczących terminów zebrań, konsultacji (w zakładce dla rodziców) oraz kół zainteresowań (w zakładce dla dla uczniów).

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

W roku szkolnym 2015/16 jest możliwość ubezpieczenia młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie AXA. Kwota ubezpieczenia – 40 zł płatne do 10.10.2015 r. u wychowawców klas.
(za 1% uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie wynosi 250 zł)
wysokość świadczenia – 30.000 zł
W razie nieszczęśliwych zdarzeń wnioski o wypłatę odszkodowań uczeń pobiera w sekretariacie szkoły u p. Czesława Lisa

Wszyscy   uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej.   Cena   obiadu – 4 zł.
Istnieje możliwość sfinansowania obiadów przez MOPS lub GOPS.
Pedagog   szkolny oraz doradca zawodowy służą pomocą wszystkim   uczniom i ich rodzicom.