JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM

Jedynka już po raz drugi biła rekord czytania w jednym momencie.
W ubiegłym roku do akcji przystąpiło 432 608 uczniów z całej Polski.
1 czerwca uczniowie wszystkich klas Gimnazjum nr1 utworzyli na korytarzach szkoły, holu i sali gimnastycznej „czytelniczy łańcuch” i planowo o godzinie 10.00 rozpoczęli czytanie.
W ramach akcji propagowania czytelnictwa wśród społeczności lokalnej gimnazjaliści zorganizowali na rynku miasta flash mob.
Wykorzystując swoje doświadczenia z książką ułożyli literacką „Litanię do książki”.
Wszystkie działania dostarczyły młodzieży i organizatorom mnóstwo radości.
Mamy nadzieję, że pobijemy zeszłoroczny rekord.
W młodych nadzieja na poprawę stanu czytelnictwa w Polsce i na świecie.