Lp. Nazwa koła Opiekun
1. Koło polonistyczno- teatralne mgr M. Inglot
2. Koło informatyczne mgr D. Wołoszyn
3. Koło czytelnicze mgr E. Wołoszyn
4. Koło historyczno- europejskie mgr M. Zderski
5. Zajęcia dodatkowe z fizyki  mgr Iwona Majerowska
6. Zajęcia dodatkowe z chemii mgr W. Hoszowska
7. Koło biologiczne mgr  J. Paszkowska –Rakus
8. Zajęcia dodatkowe z geografii mgr I. Giersok
9. Koło matematyczne mgr A. Szczypińska, mgr P. Kulczyc
10. Dodatkowe zajęcia językowe mgr A. Rozmus-j. włoski

mgr A. Kozubska, mgr A. Holdenmajer-j. angielski

mgr A. Kucharczyk, mgr J. Chęś -j. niemiecki

11. Kabaret szkolny mgr D. Wołoszyn
12. Zespół gitarowy, chór mgr T. Susmęd
13. Zespół taneczny „One beat” mgr J. Zderska
14. Koło recytatorskie mgr  Ewa Wołoszyn
15. SKS- siatkówka dziewcząt mgr W. Zatorski
16. SKS – pływanie,

Zajęcia rekreacyjno- sportowe

 

mgr J. Koczańska,  mgr  A. Tracz, mgr S. Kułacz
17. SKS – piłka nożna mgr A. Tracz

mgr B. Hołowiak