Kolejny ogólnopolski sukces!!!

Uczennica kl. I d Gimnazjum nr 1- Daria Opiela została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego ,,Wstańcie, chodźmy…” w kategorii plastycznej.
Konkurs został zorganizowany przez Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim. Miał on na celu wzbogacenie wiedzy o Janie Pawle II , zwrócenie uwagi na głoszone przez Ojca Świętego wartości, rozbudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
Adresatem tegorocznej edycji konkursu, zatytułowanej „Szukałem was…” – opowieść o sile i pięknie spotkań Jana Pawła II z młodzieżą w Polsce, byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, noszących imię Jana Pawła II, oraz szkół województwa łódzkiego.
Młodzież mogła wykazać się umiejętnościami w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej. Prace konkursowe zostały ocenione według następujących kryteriów:
a) kategoria literacka: bogactwo treści, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie konkretnej formy, kultura i bogactwo języka oraz ogólny wyraz artystyczny;
b) kategoria plastyczna: oryginalność opracowania tematu i estetyka wykonania.
Szkolnym koordynatorem konkursu była p. Monika Inglot.

Gratulujemy Darii zdolności plastycznych !!! Życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej!!

 

Daria Opiela