KOLEJNY TEATRALNY SUKCES UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1

W piątek 21.11.2014 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się XI Finał Powiatowego Konkursu ,,Prewencja Teatralna”. Jego organizatorami są Komenda Miejska Policji w Legnicy oraz Legnicka Straż Miejska.
Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych praw i obowiązków w konkretnej sytuacji życiowej, rozumienia obowiązującego prawa oraz postępowania zgodnego z nim, unikania sytuacji powodujących zagrożenie życia bądź zdrowia dzieci i młodzieży.

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów jest w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II jednym z priorytetów, stąd nasz systematyczny udział w wyżej wymienionej imprezie oraz duże zaangażowanie nauczycieli i młodzieży w działania o charakterze profilaktycznym.

W bieżącym roku szkolnym w konkursie ,,Prewencja Teatralna” uczestniczyły następujące osoby:

 • Oliwia Dziurbiel kl. III a
 • Klaudia Kawa kl. III a
 • Kamila Bania kl. III a
 • Natalia Kosińska kl. III a
 • Dagmara Brzezińska kl. III a
 • Manuela Baran kl. III a
 • Paulina Baran kl. III a
 • Klaudia Bernat kl. II a
 • Justyna Faluta kl. I d
 • Tomasz Kosiński kl. I a
 • Maciej Galez kl. I a
 • Sebastian Czarachowicz kl. I a
 • Damian Sałata kl. I a

Uczniowie zaprezentowali publiczności wzruszający spektakl, zatytułowany ,,To, co w życiu ważne…”, przygotowany pod kierunkiem polonistki i opiekuna Szkolnego Koła Teatralnego– p. Moniki Inglot.

Po obejrzeniu wszystkich konkursowych inscenizacji, Jury, któremu przewodniczyła znana aktorka p. Marzena Kipiel – Sztuka, postanowiło przyznać reprezentacji Gimnazjum nr 1 zaszczytne trzecie miejsce!!! Za spore osiągnięcie można uznać sam fakt, że z jedenastu grup zgłoszonych do konkursu, w ścisłym finale znalazło się zaledwie pięć.

Dużą atrakcją spotkania ( zwłaszcza w przypadku uczniów klas I rozpoczynających lub kontynuujących w naszej szkole przygodę z teatrem ) okazała się możliwość zdobycia autografu p. Marzeny Kipiel- Sztuki, zrobienia pamiątkowego zdjęcia oraz przeprowadzenia rozmowy z aktorką. Dla młodych adeptów sztuki teatralnej będą to bez wątpienia bardzo cenne wskazówki.

Warto przypomnieć, że wyżej wymieniony sukces nie jest jedynym osiągnięciem uczniów Gimnazjum nr 1 w konkursie ,,Prewencja Teatralna”. Młodzież uczestniczy w imprezie od samego początku jej istnienia, czyli od 2005 roku, i ma już na swoim koncie I, dwukrotnie II i III miejsce, kilka wyróżnień oraz Statuetkę dla Najlepszego Zespołu : ) . Do usłyszenia za rok!

Dziękujemy Nauczycielom: p. Annie Rozmus, p. Tomaszowi Susmędowi i p. Maciejowi Zderskiemu oraz Rodzicom za pomoc w przygotowaniu przedstawienia.

Koło teatralne z opiekunem    

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.