Konkurs Wiedzy o Polsce.

W maju zakończył się międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce.
W roku jubileuszowym 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę podejmujemy różne inicjatywy, by wzbogacić naszą wiedzę o wolnej ojczyźnie, kultywować jej tradycje czy przypominać chwalebne karty jej historii.
Uczniowie klas VII SP3 i klas II Gimnazjum nr 1 podjęli wyzwanie, przystąpili do Konkursu Wiedzy o Polsce. Wśród licznych zadań znalazły się takie, które sprawdzały znajomość historii,  pytały o sławnych Polaków, badały wiedzę geograficzną i przyrodniczą o krainach Polski, nie zapominając  także o współczesnej sytuacji Polski w  Europie i na świecie. Rywalizacja była zacięta. W ostatnim rozliczeniu nagrody przyznano w dwóch kategoriach:
Klasy VII:
Miejsce I – Julia Woronowicz
Miejsce II – Kalina Joszkowska
Miejsce III – Beata Walz
Klasy II:
Miejsce I –  Kacper Rogowski
Miejsce II – Marcin Sokołowski
Miejsce III – Wiktor Zapłata
Wygranym gratulujemy.
Konkurs przygotowała E.Wołoszyn, przeprowadzili wychowawcy klas.