Marta Zatwarnicka laureatką „zDOLNEGO ŚLĄZAKA”

UCZENNICA GIMNAZJUM NR 1 LAUREATKĄ KONKURSU
,,zDOLNY ŚLĄZAK GIMNAZJALISTA”!!!

Z dumą informujemy, że Marta Zatwarnicka, uczennica kl. III d Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie, została laureatką XVI Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego ,,zDolny Ślązak Gimnazjalista” w roku szkolnym 2016/2017.
Olimpiada składała się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. Miała ona na celu: doskonalenie głównych kompetencji polonistycznych uczniów, uwzględnionych w podstawie programowej: słuchania i mówienia, pisania, czytania i odbioru tekstów kultury; rozwijanie zainteresowań kulturą i literaturą; doskonalenie umiejętności interpretowania i analizowania różnych tekstów kultury; doskonalenie umiejętności planowania wypowiedzi pisemnej i ustnej; rozwijanie wyobraźni i zdolności literackich; kształcenie umiejętności prezentowania własnych opinii i sądów na tematy związane z kulturą i literaturą; przygotowanie do samokształcenia i samooceny oraz kształtowanie tożsamości lokalnej młodych Dolnoślązaków.
Etap finałowy konkursu odbył się w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i został podzielony na dwie części: pisemną ( 12.01.17 r. ) oraz ustną ( 9.02.17 r. ). Spośród 56 uczestników części I, do części II zakwalifikowało się ogółem 29 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty. W rezultacie laureatami ,,zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty” w roku szkolnym 2016/2017 zostały 24 osoby, wśród których znalazła się również uczennica naszej szkoły- Marta Zatwarnicka!!!
Warto dodać, że to nie jedyny sukces Marty w tym roku szkolnym. W I półroczu zdobyła ona Tytuł ,,Mistrza Ortografii” w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Utalentowanej i pracowitej gimnazjalistce serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć!!!
Wyrazy uznania należą się również Rodzicom Marty i Paniom polonistkom: Monice Inglot z Gimnazjum nr 1 , pod kierunkiem której uczennica kl. III d przygotowywała się do udziału w konkursie, oraz Małgorzacie Szczepanowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie.
Ponadto dziękujemy wszystkich Osobom, które kibicowały Marcie i na różne sposoby wspierały ją w drodze do sukcesu!!! : )