Elżbieta Fałat

Dyrektor szkoły
tel: 768188332
sekretariat@gim1chojnow.pl

Magdalena Czapska

Wicedyrektor szkoły
tel: 768188332
sekretariat@gim1chojnow.pl

 • Nauczyciele języka polskiego

  Dominiak Klaudia
  Inglot Monika
  Myszograj Elżbieta
  Wołoszyn Ewa

  Tracz Andrzej
  Zderski Maciej

 • Nauczyciele matematyki

  Kulczyc Piotr
  Szczypińska Alicja

 • Nauczyciele języków obcych

  Chęś Jarosław – język niemiecki
  Czapska Magdalena – język angielski
  Holdenmajer Anna – język angielski
  Kucharczyk Anna – język niemiecki
  Wysoczańska Ewelina – język angielski

  Kozubska Alina – język angielski

 • Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

  Fałat Elżbieta – biologia
  Giersok Izabela – geografia
  Hoszowska Wanda – chemia
  Paszkowska-Rakus Jadwiga – biologia
  Pietruszewska Grażyna – fizyka
  Majerowska Iwona – fizyka

 • Nauczyciele historii, wos, edb,wdż

  Szaban Bona – historia, WOS. EDB
  Zawadzka Bożena –  wdż
  Zderski Maciej – historia

 • Nauczyciele wychowania fizycznego

  Cieśla Maciej
  Hołowiak Bogdan
  Koczańska Jarosława
  Tracz Andrzej
  Zatorski Włodzimierz

 • Nauczyciele przedmiotów artystycznych

  Susmęd Tomasz – muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

 • Nauczyciele techniki i informatyki

  Hołowiak Bogdan – wychowanie fizyczne, informatyka
  Wołoszyn Dariusz – technika, informatyka

 • Nauczyciele religii

  Rozmus Anna