Fundacja SMAK SUKCESU ma na celu wspieranie edukacyjnych i wychowawczych funkcji szkoły.

Chcemy podejmować działania wspomagające prawidłowy rozwój uczniów, umożliwiające młodzieży realizację pasji i zainteresowań oraz promujące zdrowy tryb życia. Głównym celem fundacji jest pozwolić poznać smak sukcesu, choćby najmniejszego, każdemu kto zechce podjąć wysiłek. Zarząd próbuje pozyskać środki na ten cel z różnych źródeł – piszemy projekty, organizujemy imprezy, pozyskujemy sponsorów.

Udało nam się również uzyskać status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu możemy ubiegać się o jednoprocentowy odpis od podatku każdego pracującego obywatela. Zwracamy się więc z ogromną prośbą o wsparcie do wszystkich, którzy, tak jak my, są przekonani, że rozwój człowieka nie może ograniczyć się tylko do zaspokojenia potrzeb biologicznych a odpowiednia stymulacja rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego może przynieść doskonałe efekty.

Liczymy na hojność mieszkańców miasta i gminy, a zwłaszcza rodziców naszych uczniów. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Oświadczamy jednocześnie, że wszyscy członkowie zarządu i rady fundacji pracują społecznie i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z tytułu sprawowanych funkcji.

Jeśli chcesz bezpośrednio wspomóc funkcjonowanie i rozwój Gimnazjum nr 1 w Chojnowie im. Jana Pawła II
przekaż 1% swojego podatku na konto

Bank Zachodni WBK S.A.
36 1090 2675 0000 0001 0996 1912
z dopiskiem „Gimnazjum nr 1”

KRS 0000307089