PISA w Gimnazjum nr 1

W dniu 17 marca 2015 roku 35 uczniów Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie uczestniczyło w międzynarodowym badaniu PISA (Programie Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów – Programme for International Student Assessment, który jest projektem badawczym realizowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Cooperation and Development OECD). Program w Polsce jest koordynowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem badania było sprawdzenie, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej drogi edukacyjnej oraz dorosłego życia, w tym wymagań rynku pracy.
Badanie PISA jest przeprowadzane co 3 lata, począwszy od 2000 roku. W badaniu biorą udział uczniowie 15-letni. Polska uczestniczy w tym przedsięwzięciu od samego początku. W roku 2012 wzięło w nim udział 65 krajów i regionów z całego świata, w tym z Australii, Brazylii, Czech, Francji, Japonii, Chin, Meksyku, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Wyniki ogólne zostały przedstawione 3 grudnia 2013 r. na konferencji prasowej w kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyniki szczegółowe zaś są umieszczone na stronie internetowej: http//ifispan.waw.pl w zakładce Program PISA.
W 2015 roku w badaniu w Polsce uczestniczy około 5500 uczniów ze 170 szkół. Do badań wybrano język ojczysty, matematykę i nauki przyrodnicze, a także ekonomię. Z każdej z dziedzin wybrano obszary i umiejętności, które są szczególnie ważne i odnoszą się do konkretnych sytuacji, z jakimi spotkać się można w życiu codziennym. Nie były to wiec zadania, w których wystarczy przytoczyć odpowiedni fragment z podręcznika szkolnego. Przeciwnie, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole, a często pochodzącą z innych źródeł, np. prasy czy telewizji, trzeba było wykazać się samodzielnością w myśleniu.
Tegoroczny test składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie rozwiązywali zadania mierzące umiejętności z zakresu matematyki, rozumowania w naukach przyrodniczych, czytania i interpretowania tekstu, a także wypełniali kwestionariusz ucznia zawierający pytania dotyczące ich środowiska domowego. Część druga dotyczyła umiejętności ekonomicznych. Wszystkie test wypełniano online.