Norbert Płociński, absolwent Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie został kolejnym stypendystą Fundacji Smak Sukcesu.

Stypendium zostało przyznane przez Zarząd Fundacji, który w swojej uchwale uzasadni następująco:
W bieżącym roku szkolnym Norbert uzyskał najwyższy wynik w szkole w ramach całorocznych zajęć fakultatywnych. Ponadto brał on udział w wielu konkursach matematycznych, fizycznych i chemicznych, uzyskując wysokie lokaty. Uczestniczył także w projekcie „Budujemy kolektor słoneczny” realizowanym przez Fundację Smak Sukcesu.
We wrześniu 2009 r. Norbert rozpocznie naukę w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Wierzymy, że będzie mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i nie raz przyniesie chlubę swojej nowej szkole.

Płociński Norbert