Razem przeciw przemocy w sieci


W piątek 30.04.2015 r. w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 odbyła się impreza profilaktyczna pod hasłem ,,Stop przemocy w Sieci”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VI z zaprzyjaźnionych chojnowskich szkół podstawowych wraz z opiekunami. Zaproszonych gości powitała p. Dyrektor Elżbieta Fałat.
Głównym celem imprezy było uświadomienie młodzieży, na czym polega cyberprzemoc, jakie może mieć ona konsekwencje zarówno dla osoby poszkodowanej, jak i sprawcy oraz w jaki sposób należy jej przeciwdziałać.
Na wstępie szóstoklasiści obejrzeli krótki spektakl, zatytułowany ,,W sieci”, w wykonaniu członków Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego przez p. M. Inglot. Z inscenizacji uczniowie dowiedzieli się, że Internet i komputer mogą być źródłem wielu niebezpieczeństw, należy więc korzystać z nich rozważnie i z umiarem.
Następnie odbył się konkurs międzyklasowy złożony z czterech konkurencji. Pierwsza z nich dotyczyła treści obejrzanego przedstawienia. Druga polegała na rozwiązaniu krzyżówki. Trzecim zadaniem była rozsypanka wyrazowa. Na koniec uczniowie podjęli próbę rozwiązania hipotetycznej sytuacji związanej z zagrożeniem bezpieczeństwa w Sieci. Całość opracowały panie: B. Zawadzka i I. Giersok.
Mimo trudnego tematu, jakim bez wątpienia jest cyberprzemoc, imprezie towarzyszyła radosna i swobodna atmosfera. Szóstoklasiści z uwagą i i zainteresowaniem obejrzeli zaprezentowane przez starszych kolegów przedstawienie, nagradzając ich występ gromkimi brawami. Z ciekawością i zapałem przystąpili również do przygotowanych konkurencji, wykazując się umiejętnością pracy zespołowej oraz wysokim poziomem wiedzy.Słowa uznania należą się także gimnazjalistom, którzy włożyli wiele serca i wysiłku w zorganizowanie powyższej imprezy.
Na zakończenie spotkania każda z klas VI otrzymała pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy konkursu słodkie upominki.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorom Szkół Podstawowych nr 3 i 4 w Chojnowie, Nauczycielom oraz Uczniom za włączenie się w nasze działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.