Równe szanse

Burmistrz miasta Chojnowa Jan Serkies i Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podpisali umowę w ramach projektu „Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Chojnowie”. Wartość projektu to blisko 450 tys. złotych – zostanie on sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Ślaska na lata 2014-2020.

Rozpoczęty projekt trwać będzie do końca czerwca 2017 roku. Jego celem jest dostęp do wysokiej jakości edukacji, poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych u 218 dziewczynek i 219 chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie. Łącznie projektem objęto 437 uczniów i 43 nauczycieli.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i zajęcia wyrównujące dla uczniów mających problemy z opanowaniem wiedzy. Twórcy projektu zaplanowali również zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas najstarszych w Gimnazjum.

Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone za pomocą nowoczesnych technik nauczania TIK i metodą eksperymentu. W projekcie przewiduje się zakup platformy edukacyjnej i nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Szczególny nacisk kładziony będzie na przedmioty ścisłe i języki obce. Zakłada się, że realizacja projektu przyczyni się do podniesienia wiedzy uczniów i złagodzenia deficytów u uczniów wymagających wyrównania kompetencji naukowych. Na projekcie skorzystają również nauczyciele, którzy nabędą umiejętności z zakresu posługiwania się TIK w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji. Realizacja projektu przyczyni się do odpowiedniego przygotowania nauczycieli do dokonywania diagnoz potrzeb uczniów oraz przygotowania dla nich indywidualnie dobranych metod nauczania.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego