Sukces Marty Zatwarnickiej

28 marca w Domu Schrama, odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Rozśpiewane nutki”. Celem imprezy była prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu, wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
W przeglądzie wzięli udział soliści w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Zadaniem uczestników była prezentacja dwóch utworów o łącznym czasie nieprzekraczającym 10 minut, przy przygotowanym przez siebie podkładzie muzycznym lub akompaniamencie.
Wśród blisko 50 uczestników znalazła się również uczennica z klasy Id Marta Zatwarnicka. Piosenką Urszuli Sipińskiej pt. „Chłopak z drewna” wyśpiewała trzecie miejsce i nagrodę specjalną radnej miasta Chojnowa p. Krystyny Czapskiej. Marta rozwija swoją pasję w Pracowni Agnieszki Justyny Szumiło i to właśnie p. Agnieszka przygotowała ją do konkursu. Serdecznie gratulujemy.

m.zatwarnicka