Bona Szaban

opiekun

Natalia Michałkiewicz

przewodnicząca

Arek Wieleżew

Weronika Matwiejewa

Karolina Mihułka

Łukasz Mihułka

Aleksander Putyra

Klaudia Bernat