Sport przeciwko przemocy

Tak na dobry początek odbył się wczoraj turniej piłkarski pod hasłem ” Sport przeciwko przemocy”, w którym wzięli udział pierwszoklasiści. Zgodnie z oczekiwaniami zwyciężyli piłkarze z I A, drugie miejsce zajęła drużyna
I C, trzecie i czwarte I B, która wystawiła dwa teamy. Zaszczytne piąte miejsce zajęli chłopcy z I D. Turniej zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego : Jarosława Koczańska, Bogdan Hołowiak oraz Andrzej Tracz.