Spotkania z Monarem

Tradycją naszej szkoły stał się fakt, że co roku jesienią terapeuci legnickiego MONARU spotykają się z młodzieżą naszego gimnazjum. Tak też było i w tym roku. W dniach 16 i 17 listopada 2015 r. pani mgr Anna Maksymiuk-Florczak i pan mgr Dariusz Bełdowski poprowadzili zajęcia z klasami I i III.
Ogólnym celem cyklicznych spotkań jest promowanie zdrowego stylu życia. Zwrócono więc szczególną uwagę na uzależnienia, które dotykają młodzież. Bardzo mili prowadzący wskazali możliwości unikania tych zagrożeń. Zaproponowali alternatywne sposoby radzenia sobie z nimi.
W trakcie rozmów i dyskusji na forum grupy uczniowie dzielili się własnymi spostrzeżeniami i opiniami. Pod kontrolą fachowców odkryli mechanizmy uzależniania się od alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Potrafili wskazać zagrożenia wynikające z ich zażywania. Burza młodych mózgów wypracowała sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach; zebrani poznali
techniki zachowań asertywnych. Pod bacznym okiem prowadzących, uczniowie dostrzegli perspektywę satysfakcji z prowadzenia
zdrowego stylu życia.
Zajęcia przebiegały w miłej, chwilami wakacyjnej atmosferze. Poważne rozmowy przerywała konstruktywna zabawa i salwy śmiechu. Na koniec zajęć prowadzących nagrodzono gromkimi brawami i płomiennymi uśmiechami.
Czekamy na kolejne spotkania.