Ewelina Grzanka

Ewelina Grzanka jest pierwszą stypendystką Fundacji SMAK SUKCESU.
Uczęszcza do klasy IIIa Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie. W pierwszym półroczu bieżącego roku szkolnego osiągnęła średnią ocen 5,08, wzorowe zachowanie i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu historycznego zDolny Ślązak.

Norbert Płociński

Stypendium zostało przyznane w 2009 roku. W bieżącym roku szkolnym Norbert uzyskał najwyższy wynik w szkole w ramach całorocznych zajęć fakultatywnych. Ponadto brał on udział w wielu konkursach matematycznych, fizycznych i chemicznych, uzyskując wysokie lokaty.

Angelika Truty

Stypendium przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i godne jej reprezentowanie oraz za udział w projekcie „Nie taki pająk straszny czyli objazdowa konferencja naukowa”.

Dominik Czajka

Dzielnie stawia czoła życiu. Aktywny członek samorządu uczniowskiego, koła teatralnego. Dominik swoja optymistyczna postawą i pracowitym wykuwaniem własnego charakteru może stanowić wzór dla swoich rówieśników.

Krzysztof Bałaj

Aktywny członek samorządu uczniowskiego, uczestnik życia społecznego i kulturalnego szkoły, wybitny recytator, wzorowy kolega. Stypendium przyznane za mrówczą pracę nad rozwojem własnego potencjału, za ciekawość świata, otwartość oraz za sympatyczną osobowość.

Danuta Leonhardt

Najjaśniejsza i najskromniejsza gwiazda Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie w latach 2010 – 2013. Stypendium przyznano za mrówczą pracę nad rozwojem własnego talentu artystycznego, za skromność oraz za sympatyczną osobowość.

Wojciech Borkowski

Aktywny uczestnik życia społecznego i kulturalnego szkoły, główny technik projektu „Telewizyjny Cooltywator Możliwości” realizowanego przez Fundację Smak Sukcesu w latach 2011-2012 oraz innych przedsięwzięć szkolnych, wzorowy kolega. Stypendium przyznano za mrówczą pracę nad rozwojem własnego potencjału, za ciekawość świata, otwartość oraz wielką życzliwość.

Kacper Zachary

Stypendium naukowe otrzymuje uczeń Kacper Zachary.

Kacper to wybitnie uzdolniony humanistycznie uczeń, który reprezentował szkołę na szczeblach powiatowych i wyższych w konkursach Zdolny Ślązak oraz Dzieje Oręża i Losy żołnierza Polskiego. Kacper jest bardzo dobrym uczniem i cechuje się wysoką kulturą osobistą.

Kinga Rakus

Stypendium Mróweczka otrzymuje Kinga Rakus.

Kinga to uczennica bardzo pracowita i solidna. Poczyniła ogromne postępy na drodze od pierwszoklasisty Gimnazjum nr 1 w Chojnowie do absolwenta. Doskonale rozwijała swoje talenty i pracowała nad swoją osobowością. Reprezentowała szkołę na konkursach humanistycznych i artystycznych. Kinga jest bardzo dobrą uczennicą, uczynną, pomocną i życzliwą.

Michał Nowak

Michał Nowak został  stypendystą Fundacji Smak Sukcesu w roku szkolnym 2014/2015.

Michał, to bardzo zdolny, niezwykle rzetelny i pracowity uczeń. Solidność, jaką wykazuje się w pracy, czyni go kandydatem do największych sukcesów na niwie naukowej i zawodowej. Wyróżnia się ponadto wysoką kulturą i skromnością.

Od września Michał uczy się już w liceum, ale wiemy, że jeszcze przyniesie dumę swojej dawnej szkole i swojemu miastu.