KILKA SŁÓW O KOLE TEATRALNYM

Koło teatralne istnieje w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie od grudnia 2001 r. Założyła je p. Monika Inglot- nauczyciel języka polskiego. W spotkaniach, które odbywają się na terenie szkoły, rokrocznie bierze udział od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Są to uczniowie kl. I- III gimnazjum.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzież rozwija swoje zainteresowania teatralne oraz humanistyczne, poznaje literaturę, podnosi sprawność wyrazistego czytania i mówienia, twórczo spędza wolny czas, włącza się do życia kulturalnego miasta i regionu.
Koło współpracuje m. in. z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie; Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy; Strażą Miejską i Komendą Miejską Policji w Legnicy; Parafią św. Piotra i Pawła w Chojnowie; ,,Gazetą Chojnowską”; ,,Wiadomościami Gminy Chojnów”; kołem teatralnym z Liceum Ogólnokształcącego w Chojnowie.

ZDOBYTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. 2006 r. – udział w finale VIII Dolnośląskiego Przeglądu Form Teatralnych ,,F-ART.” zorganizowanym przez Ośrodek Kultury w Kłodzku. Zaprezentowanie pantomimy pt. ,,Drogi
do szczęścia”.

Nagrody i wyróżnienia w Powiatowym Konkursie ,,Prewencja Teatralna” zorganizowanym przez Sekcję do spraw Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz Straż Miejską w Legnicy.

1. 2005 r. – III miejsce za przedstawienie pt. ,,Drogi do szczęścia”.
2. 2006 r. – II miejsce za spektakl pt. ,,Terapia”.
3. 2007 r. – I miejsce za przedstawienie pt. ,,Drogi przyjacielu”.
4. 2007 r. – Otrzymanie ,,Statuetki dla najlepszego zespołu” ufundowanej przez Starostę Legnickiego za szczególny wkład w propagowanie bezpieczeństwa w szkole.
5. 2008 r. – III miejsce za spektakl pt. ,,Pięknie i kolorowo jest tylko na początku”.
6. 2009 r. – III miejsce za przedstawienie pt. ,,Decyzja należy do Ciebie”.
7. 2010 r. – II miejsce za sztukę pt. ,,Zniewoleni”.
8. 2011 r.- wyróżnienie za przedstawienie pt. ,,Życie nie po to jest…”
nagroda specjalna od przewodniczącej jury- aktorki p. Marzeny Sztuki dla
Danuty Leonhardt za oryginalne wykonanie piosenek wchodzących w skład
przygotowanej inscenizacji.

Nagrody i wyróżnienia w Spotkaniach Teatralnych zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy.

1. ,,Jasełka 2008″ – wyróżnienie za spektakl pt. ,,Przebudzenie”.
2. ,,Jasełka 2009″ – wyróżnienie za inscenizację pt. ,,Boże Narodzenie”.
3. ,,Jasełka 2010” – I miejsce za przedstawienie pt. ,,Nie było dla nich miejsca”

Ponadto koło teatralne ma na swoim koncie kilkadziesiąt przygotowanych akademii, inscenizacji i imprez szkolnych. Są to m. in. jasełka, Święto Patrona Szkoły, Dzień Teatru.

AKTUALNY SKŁAD GRUPY w roku szkolnym 2011/2012

1. Arkadiusz Dwojak kl. I b
2. Agnieszka Tarakowicz kl. I b
3. Wioleta Ziembowska kl. I b
4. Marlena Kozłowska kl. I c
5. Zuzanna Sambor kl. I c
6. Daria Pawłowska kl. II a
7. Klaudia Wirzman kl . II a
8. Maria Orlicka kl. II a
9. Dominika Jędraszczyk kl. II b
10. Beata Giedroyć kl. II b
11. Anna Osadkowska kl. II b
12. Aleksandra Burzmińska z kl. II b
13. Danuta Leonhardt kl. II b
14. Sandra Rogulska kl. II b
15. Magdalena Flisak kl. III b