Stypendium przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i godne jej reprezentowanie oraz za udział w projekcie „Nie taki pająk straszny czyli objazdowa konferencja naukowa”.

Truty Angelika