WYRÓŻNIENIE W POWIATOWYM KONKURSIE ,,PREWENCJA TEATRALNA”

W piątek 22.11.13 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy odbył się X Finał Powiatowego Konkursu ,,Prewencja Teatralna”. Jego organizatorem jest Wydział ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy oraz legnicka Straż Miejska. Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności unikania sytuacji powodujących zagrożenie życia bądź zdrowia dzieci i młodzieży.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie, którym temat bezpieczeństwa nie jest obojętny, uczestniczą w powyższej imprezie od samego początku jej istnienia, włączając w swoje działania o charakterze profilaktycznym również koleżanki i kolegów ze szkół podstawowych. Tym razem koło teatralne przygotowało spektakl traktujący o cyberprzemocy, za który otrzymało wyróżnienie!

Szkołę reprezentowali następujący uczniowie: F. Cieśla ( kl. I a) ; W. Kasprzak ( kl. I d ), A. Kuźniarz ( kl. I d ), K. Bania ( kl. II a ), P. Baran ( kl. II a ), A. Czyżowska ( kl. II a ), J. Foryś ( kl. II a ), M. Michno ( kl. II a),
K. Szczupaczyńska ( kl. II a ), J. Borkowski ( kl. II a ), K. Borkowski ( kl. II a ), M. Grządkowski ( kl. II a ),
Ł. Faluta ( kl. II a ), W. Bekacz ( kl. II b ), A. Burzmińska ( kl. III b ).
Opiekę nad młodzieżą sprawowały: p. M. Inglot i p. E. Myszograj.

Warto dodać,że jednym z członków jury, oceniającego zaprezentowane przez szkoły gimnazjalne przedstawienia, była znana wszystkim aktorka- p. Marzena Kipiel- Sztuka.
Gratulujemy!!! : )
monikk